Ohjeet kirjoittajalle

Käsikirjoitukset toimitetaan sähköpostitse päätoimittajalle, joka päättää niiden julkaisemisesta. Toisinaan julkaisupäätöksessä käytetään toimitusneuvoston apua. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitteenä doc- tai rtf-tiedostoina. Toimitus pidättää itsellään oikeuden toimituksellisiin muutoksiin. Lehdelle lähetettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta ellei sitä erikseen pyydetä.

Lehden artikkelissa on tavallisesti ingressi ja väliotsikoita. Loppuun tulee kirjallisuusluettelo ja tieto kirjoittajasta. Viittaukset ovat olleet suluissa tekstin sisällä (kirjoittajan nimi ja vuosiluku), mutta myös numeroidut alaviitteet ovat mahdollisia. Pitemmät sitaatit on usein sisennetty (ne tekee taittaja). Lihavointeja ei ole juuri käytetty; kursiivilla on merkitty lehtien ja kirjojen nimiä sekä toisinaan alkukielisiä sanoja ja termejä.

Artikkeleiden pituus on ollut yleensä 6–12 liuskaa (à 2 000 merkkiä välilyönteineen). Katsausartikkelit ovat olleet lyhyempiä. Kirja-arvostelujen pituus on ollut 3–6 liuskaa. Keskustelupuheenvuorojen pituus on vaihdellut sanottavan mukaan.

Keskustelupalstan kirjoitukset edustavat kirjoittajien omia mielipiteitä eivätkä lehden linjaa. Niiden tulee olla tieteellisesti perusteltuja näkemyksiä. Puheenvuoroja myös toimitetaan.

 

Tekijänoikeudet

Lehdellä on oikeus julkaista artikkelit sekä painetussa versiossa että verkkoversiossa. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Tieteessä tapahtuu -lehdellä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Kirjoittajalla on oikeus tallentaa artikkeli oman organisaationsa, esim. yliopiston, julkaisuarkistoon. Hän voi käyttää kustantajan pdf-versiota. Tieteessä tapahtuu -lehden verkkoversion lukijoilla on mahdollisuus jakaa artikkeleita tai niiden abstrakteja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa tai Twitterissä.

 

Henkilötietosuoja

Lehdelle annetut henkilöä koskevat tiedot ovat yksin lehden tarkoituksiin eikä niitä anneta kolmannelle osapuolelle.