Tidskriften Tieteessä tapahtuu

    Tidskriften Tieteessä tapahtuu (Aktuellt inom vetenskapen) har utkommit sedan 1983 och vuxit till en betydande vetenskapstidskrift, med sex nummer per år. Den innehåller artiklar om aktuell forskning, recensioner av vetenskaplig litteratur, presentation av nya böcker, vetenskapsnyheter och information om de vetenskapliga sällskapens evenemang. Tidskriften skickas avgiftsfritt till medlemssällskapen, media, bibliotek och intresserade privata abonnenter. Tidskriften utges också i elektroniskt format på webbplatsen www.tieteessatapahtuu.fi.